Prtljag

  PRTLJAG


Osnovna podjela prtljaga je na ručni prtljag (koji nosite sa sobom u avion) i prtljag koji se predaje.

 Zavisno od destinacije, avio kompanije i da li putujete ekonomskom ili biznis klasom, dozvoljene su različite težine prtljaga.

Ukoliko putujete ekonomskom klasom, kod većine avio kompanija dozvoljena težina prtljaga koji besplatno predajete je 23 kg + ručni prtljag maksimalno  8 kg, u koferima koji su određenih dimenzija.

Kod većine avio kompanija dozvoljen je samo 1 komad prtljaga do 23 kg + ručni.

Ukoliko imate višak prtljaga, on se naplaćuje na aerodromu prilikom čekiranja, a cijene su različite u zavisnosti od prevozioca i 

destinacije.

Budite društveni i podijelite ovaj sadržaj